Norberg

Forkod
196201
Namn
Norberg
Indelning
senast 1661 utbrutet Västanfors.
Län
Västmanlands
1940-01-01 överfört Årnebodelen av Kottarstäkten från Norberg i Västmanlands län till Söderbärke i Kopparbergs län.
Övrigt
födelser vid Norbergs lasarett 1932-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; invånarna i Bjurfors, Fröbenbenning och Myrsjö har av ålder felaktigt kyrkoskrivits i Avesta, rättat genom KBr 19
Pastorat
-1810 Norberg och Västanfors, 1811- eget.
Husförhörslängd
1705

Administrativ historik

Namn
Norberg
Geo-id
196201001
Tid
0 - 1660
succ
Norberg 196201000
1661 - 9999
succ
Västanfors 198201000
1661 - 9999
Namn
Norberg
Geo-id
196201000
Tid
1661 - 9999
pre
Norberg 196201001
0 - 1660