Nordmark

Forkod
178204
Namn
Nordmark
Indelning
1731 utbruten ur Färnebo som kapellförsamling, 1777-06-18 faktisk annexförsamling.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
1731-1887 Filipstad, 1887-05-01(beslut 1872-10-04)-1961 eget, 1962-1975 Nordmark och Gåsborn, 1976- Filipstad.
Husförhörslängd
1733-

Administrativ historik

Namn
Nordmark
Geo-id
178204000
Tid
1731 - 9999
pre
Färnebo 178201004
1693 - 1730