Filipstad

Forkod
178201
Namn
Filipstad
Indelning
1611-04-06 utbruten ur Färnebo, 1971-01-01 införlivat Färnebo.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Övrigt
födelser vid Filipstads lasarett 1930-1946 införda i särskild födelsebok, som förvaras hos pastorsämbetet.
Pastorat
tidigast Färnebo, -1661 Filipstad och Färnebo, 1661-1693 Filipstad, Färnebo och Brattfors, 1693-1731 Filipstad, Färnebo, Brattfors och Gåsborn, 1731-1777 Filipstad, Färnebo, Brattförs, Gåsborn och Nor
Husförhörslängd
1743-.

Administrativ historik

Namn
Färnebo
Geo-id
178201001
Tid
0 - 1610
succ
Färnebo 178201002
1611 - 1623
succ
Filipstad 178201006
1611 - 1970
Namn
Filipstad
Geo-id
178201006
Tid
1611 - 1970
pre
Färnebo 178201001
0 - 1610
succ
Filipstad 178201000
1971 - 9999
Namn
Färnebo
Geo-id
178201002
Tid
1611 - 1623
pre
Färnebo 178201001
0 - 1610
succ
Kroppa 178206001
1624 - 1642
succ
Färnebo 178201003
1624 - 1692
Namn
Färnebo
Geo-id
178201003
Tid
1624 - 1692
pre
Färnebo 178201002
1611 - 1623
succ
Färnebo 178201004
1693 - 1730
succ
Gåsborn 178205001
1693 - 1776
Namn
Färnebo
Geo-id
178201004
Tid
1693 - 1730
pre
Färnebo 178201003
1624 - 1692
succ
Färnebo 178201005
1731 - 1970
succ
Nordmark 178204000
1731 - 9999
Namn
Färnebo
Geo-id
178201005
Tid
1731 - 1970
pre
Färnebo 178201004
1693 - 1730
succ
Filipstad 178201000
1971 - 9999
Namn
Filipstad
Geo-id
178201000
Tid
1971 - 9999
pre
Färnebo 178201005
1731 - 1970
pre
Filipstad 178201006
1611 - 1970