Norra Finnskoga

Forkod
173706
Namn
Norra Finnskoga
Indelning
1831 (beslut 1826-02-24) utbruten ur Dalby som kapellförsamling, 1849-08-09 faktisk och 1922-02-17 till namnet annexförsamling.
Län
Värmlands
Pastorat
1831-1873 Älvdal (Norra Ny), 1873-05-01-1923 Södra Finnskoga, 1923-05-01-1988 eget, 1989- Dalby.
Husförhörslängd
1829-.

Administrativ historik

Namn
Norra finnskoga
Geo-id
173706000
Tid
1831 - 9999