Dalby

Forkod
173708
Namn
Dalby
Indelning
1831 (beslut 1826-02-24) utbrutet Södra Finnskoga och Norra Finnskoga.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Övrigt
Södra och Norra Finnskoga motsvarar vad som förut benäi-nndes Dalby Finnbygd; födelser vid Dalby sjukstuga införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1636 Ekshä- rad, 1636-1685 (Norra) Ny, 1686-1820 Ekshärad, 1820-05-01 (beslut 1814-04-20)-1872 (Norra) Ny, 1873-05-01-1988 eget, 1989- Dalby och Norra Finnskoga.
Husförhörslängd
1716-.

Administrativ historik

Namn
Dalby (s-län)
Geo-id
173708001
Tid
0 - 1830
succ
Norra finnskoga 173706000
1831 - 9999
succ
Södra finnskoga 173707000
1831 - 9999
succ
Dalby (s-län) 173708000
1831 - 9999
Namn
Dalby (s-län)
Geo-id
173708000
Tid
1831 - 9999