Norrbärke

Forkod
206101
Namn
Norrbärke
Indelning
-1646 kapellförsamling till Söderbärke.
Län
Dalarnas
1941-01-01 överfört ett mycket litet område från Norrbärke i Kopparbergs län till Ljusnarsberg i Örebro län samt ett annat, ej fullt så litet område från Ljusnarsberg och Örebro län till Norrbärke och
Länkar
Söderbärke
Övrigt
födelser vid Smedjebackens lasarett 1930-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
-1646 Bärke pastorat (se ), 1646- eget.
Husförhörslängd
1671-.

Administrativ historik

Namn
Norrbärke
Geo-id
206101000
Tid
0 - 9999