Norrköpings Sankt Olai

Forkod
58101
Namn
Norrköpings Sankt Olai
Alias
Olai, Olof, Sankt Olai, Sankt Olof
Indelning
1613-11-15 utbrutet Norrköpings tyska (nu Norrköpings Hedvig), 1885-0501 (beslut 1864-02-19) utbrutet Norrköpings norra (Norrköpings Matteus).
Län
Östergötlands
Övrigt
födelser vid Norrköpings lasarett 1905-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
-1544 eget, 1544- omkring 1555 Sankt Olof och Sankt Johannes, därefter -1570 Sankt Johannes, 1570-1879 Sankt Olof och Sankt Johannes, 1879-05-01- (beslut 1872-0419) eget.
Husförhörslängd
1741-.

Administrativ historik

Namn
Norrköpings sankt olai
Geo-id
58101001
Tid
0 - 1612
Namn
Norrköpings sankt olai
Geo-id
58101002
Tid
1613 - 1884
Namn
Norrköpings sankt olai
Geo-id
58101000
Tid
1885 - 9999