Norrstrand

Forkod
178002
Namn
Norrstrand
Indelning
1962 utbruten ur Karlstad (domkyrko).
Län
Värmlands
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Norrstrand
Geo-id
178002000
Tid
1962 - 9999
pre
Karlstad 178001001
1934 - 1961