Karlstads domkyrkoförsamling

Forkod
178001
Namn
Karlstads domkyrkoförsamling
Alias
Karlstad, Karlstads stadsförsamling
Indelning
1584-03-05 utbruten ur Tingvalla (Karlstads landsförsamling), 1934-01-01 införlivat Karlstads landsförsamling, 1962-01-01 utbrutet Norrstrand.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Övrigt
födelser vid Karlstads lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet, födelser vid Karlstads privata förlossningshem (Herrhagen) 1916-1925, Karlstads privata förlossningshem (Cla
Pastorat
158403-05-1591 Karlstads stadsförsamling, Karlstads landsförsamling och Hammarö, 1591-1649 Karlstads stadsförsamling, Karlstads landsförsamling och Grava, 1649-1207-1933 Karlstads stadsförsamling och
Husförhörslängd
(1721), 1790-.

Administrativ historik

Namn
Karlstads stads
Geo-id
178001002
Tid
0 - 1933
succ
Karlstad 178001001
1934 - 1961
Namn
Karlstads lands
Geo-id
178001003
Tid
0 - 1933
succ
Karlstad 178001001
1934 - 1961
Namn
Karlstad
Geo-id
178001001
Tid
1934 - 1961
Namn
Karlstads domkyrko
Geo-id
178001000
Tid
1962 - 9999
pre
Karlstad 178001001
1934 - 1961