Augerum

Forkod
108006
Namn
Augerum
Indelning
1680 utbrutet Karlskrona, 1888-05-01 utbrutet Tjurkö, 1908 (beslut 188601-22) inrättat Flymens kapellag, 1920-05-01 utbrutet Flymen.
Län
Blekinge
Pastorat
-1976 Lösen, 1976-05-01- Augerum, Lösen och Flymen.
Husförhörslängd
(1687), 1808-.

Administrativ historik

Namn
Augerum
Geo-id
108006001
Tid
0 - 1679
succ
Augerum 108006002
1680 - 1887
succ
Karlskrona stad 108001001
1680 - 1963
Namn
Augerum
Geo-id
108006002
Tid
1680 - 1887
pre
Augerum 108006001
0 - 1679
succ
Augerum 108006003
1888 - 1919
succ
Tjurkö 108001002
1888 - 1963
Namn
Augerum
Geo-id
108006003
Tid
1888 - 1919
pre
Augerum 108006002
1680 - 1887
succ
Augerum 108006000
1920 - 9999
succ
Flymen 108007000
1920 - 9999
Namn
Augerum
Geo-id
108006000
Tid
1920 - 9999
pre
Augerum 108006003
1888 - 1919