Nybro

Forkod
88101
Namn
Nybro
Indelning
1939-01-01 utbruten ur Madesjö, motsvarande Nybro kbfd.
Län
Kalmar
Övrigt
födelser vid Röda Korsets förlossningshem (Nybro förlossningshem) 1939-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
1939- 01-01 - 1976 eget, 1977- Nybro och Sankt Sigfrid.
Husförhörslängd
1932-

Administrativ historik

Namn
Nybro
Geo-id
88101000
Tid
1939 - 9999
pre
Madesjö 88105002
1894 - 1938