Madesjö

Forkod
88105
Namn
Madesjö
Indelning
1894-05-01 (beslut 1883-02-16) utbrutet Örsjö, 1932-01-01 indelad i två kbfd: Madesjö kbfd och Nybro kbfd, 1939-01-01 utbrutet Nybro, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts.
Län
Kalmar
Övrigt
enligt KBr 1888-05-11 skulle, sedan kyrka byggts, delar av Madesjö församling utbrytas för att bilda Viktoria församling, 1927-03-04 beslutet återkallat.
Pastorat
-1894 eget, 1894-05-01(beslut 1883-01-16)-1961 Madesjö och Orsjö, 1962-1976 Madesjö, Orsjö och Kristvalla, 1977- Madesjö, Orsjö, Kristvalla och Oskar.
Husförhörslängd
1728-.

Administrativ historik

Namn
Madesjö
Geo-id
88105001
Tid
0 - 1893
succ
Madesjö 88105002
1894 - 1938
succ
Örsjö (h-län) 88106000
1894 - 9999
Namn
Madesjö
Geo-id
88105002
Tid
1894 - 1938
pre
Madesjö 88105001
0 - 1893
succ
Nybro 88101000
1939 - 9999
succ
Madesjö 88105000
1939 - 9999
Namn
Madesjö
Geo-id
88105000
Tid
1939 - 9999
pre
Madesjö 88105002
1894 - 1938