Nybro kbfd

Forkod
88100
Namn
Nybro kbfd
Indelning
1932-01-01 bildat inom Madesjö församling, 1938-12-31 upplöst vid församlingsdelning.
Län
Kalmar

Administrativ historik

Namn
Nybro
Geo-id
88101000
Tid
1939 - 9999
pre
Madesjö 88105002
1894 - 1938