Nyhem

Forkod
230502
Namn
Nyhem
Indelning
1851-04-01 bildat som kapellag, utbrutet ur Revsund, 1891 kapellförsamling, 1921-05-01 annexförsamling.
Län
Jämtlands
Pastorat
-1921 Revsund, 1921-05-01. - Bräcke.
Husförhörslängd
  • 1858,

Administrativ historik

Namn
Nyhem
Geo-id
230502000
Tid
1851 - 9999
pre
Revsund 230506001
0 - 1850