Revsund

Forkod
230506
Namn
Revsund
Indelning
1851-04-01 utbrutet Nyhem som kapellag, 1891 Nyhem kapellförsamling.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
tidigt Revsund och Bodsjö, sedan -1890 Revsund, Sundsjö, Bodsjö och Bräcke, 1891-1921 Revsund, Sundsjö, Bodsjö, Bräcke och Nyhem, 1921-05-01 - Revsund, Sundsjö och Bodsjö.
Husförhörslängd
1729-

Administrativ historik

Namn
Revsund
Geo-id
230506001
Tid
0 - 1850
succ
Nyhem 230502000
1851 - 9999
succ
Revsund 230506000
1851 - 9999
Namn
Revsund
Geo-id
230506000
Tid
1851 - 9999
pre
Revsund 230506001
0 - 1850