Nylöse

Forkod
148004
Namn
Nylöse
Alias
Gamlestad, Götaholm, Göteborgs Gamlestad, Göteborgs hospitalsförsamling, Kronohospitalsförsamlingen
Indelning
1473-08-17 utbruten ur Utby, 1528 införlivat Härlanda, 1951-01-01 åter utbrutet Härlanda samt indelad i två kbfd: Gamlestads kbfd och Nylöse kbfd, 1955 Kortedala kbfd utbrutet ur Nylöse kbfd, 1960 utb
Län
Västra Götalands
1930-01-01 överfört område från Angered i Älvsborgs län till Göteborgs Gamle stad i Göteborgs och Bohus län.
Övrigt
1547-1563 i Älvsborg genom tillfällig flyttning, detta Älvsborg ligger nu i Göteborgs Karl Johan, förväxla ej med nuvarande Älvsborgs församling; stadsdelen Gamlestaden ligger i Nylöse, men Sankt Paul
Pastorat
1473-1528 eget, 1528-1544 Nylöse, Partille, Utby och Örgryte, 1546-1571 eget, 1571-1619 Nylöse och Orgryte, 1619-1712 Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, 1712-1883 Örgryte, 1883-05-01- eget.
Husförhörslängd
1821-
Arkiv
före 1969 delvis i Göteborgs Sankt Paull.

Administrativ historik

Namn
Nylöse
Geo-id
148004001
Tid
0 - 1950
succ
Nylöse 148004002
1951 - 1959
succ
Härlanda 148006000
1951 - 9999
Namn
Nylöse
Geo-id
148004002
Tid
1951 - 1959
pre
Nylöse 148004001
0 - 1950
succ
Nylöse 148004003
1960 - 1968
succ
Kortedala 148005000
1960 - 9999
Namn
Nylöse
Geo-id
148004003
Tid
1960 - 1968
pre
Nylöse 148004002
1951 - 1959
succ
Nylöse 148004004
1969 - 1970
succ
Göteborgs sankt pauli 148033000
1969 - 9999
Namn
Nylöse
Geo-id
148004004
Tid
1969 - 1970
pre
Nylöse 148004003
1960 - 1968
succ
Bergsjön 148032000
1971 - 9999
succ
Nylöse 148004000
1971 - 9999
Namn
Nylöse
Geo-id
148004000
Tid
1971 - 9999
pre
Nylöse 148004004
1969 - 1970