Avesta

Forkod
208401
Namn
Avesta
Indelning
1642 utbruten ur Grytnäs som kapellförsamling, 1871-06-09 annexförsamling.
Län
Dalarnas
Övrigt
födelser vid Avesta lasarett 19351946 införda i särskild födelsebok i kyrkoArkiv:et; invånarna i Bjurfors, Fröbenbenning och Myrsjö i Norberg och Västmanlands län hade till 1907-08-30 kyrkorätt I Aves
Pastorat
-1919 Grytnäs, 1919-05-01- (beslut 1891-05-01 och 1918-05-16) eget.
Husförhörslängd
1746-.

Administrativ historik

Namn
Avesta
Geo-id
208401000
Tid
1642 - 9999
pre
Grytnäs 208406001
0 - 1641