Grytnäs

Forkod
208406
Namn
Grytnäs
Indelning
1642 utbrutet Avesta som kapellag, 1871-06-09 annexförsamling.
Län
Dalarnas
Övrigt
början av 1900-talet bristfällig bokföring.
Pastorat
-1606 Folkärna, 1606-1641 eget, 1642-1919 Grytnäs och Avesta, 1919-05-01- (beslut 1891-05-01 och 1918-05-16) eget.
Husförhörslängd
1723-.

Administrativ historik

Namn
Grytnäs
Geo-id
208406001
Tid
0 - 1641
succ
Avesta 208401000
1642 - 9999
succ
Grytnäs 208406000
1642 - 9999
Namn
Grytnäs
Geo-id
208406000
Tid
1642 - 9999
pre
Grytnäs 208406001
0 - 1641