Nysätra

Forkod
240904
Namn
Nysätra
Indelning
1624 utbruten ur Bygdeå som kapellag.
Län
Västerbottens
Pastorat
1624-1820 Bygdeå, 1821- eget.
Husförhörslängd
(1639), 1720-.

Administrativ historik

Namn
Nysätra (ac-län)
Geo-id
240904000
Tid
1624 - 9999
pre
Bygdeå 240971001
0 - 1623