Bygdeå

Forkod
240971
Namn
Bygdeå
Indelning
1624 utbrutet Nysätra, 1799 utbrutet Robertsfors, 1930-01-01 indelad i två kbfd: Bygdeå kbfd och Överklintens kbfd.
Län
Västerbottens
Pastorat
-1624 eget, 1624-1799 Bygdeå och Nysätra, 1799-1820 Bygdeå, Nysätra och Robertsförs, 1821- Bygdeå och Robertsfors.
Husförhörslängd
(1639), 1771-.
Arkiv
1947-11-09 brand, delvis förstört.

Administrativ historik

Namn
Bygdeå
Geo-id
240971001
Tid
0 - 1623
succ
Bygdeå 240971002
1624 - 1798
succ
Nysätra (ac-län) 240904000
1624 - 9999
Namn
Bygdeå
Geo-id
240971002
Tid
1624 - 1798
pre
Bygdeå 240971001
0 - 1623
succ
Robertsfors 240903000
1799 - 9999
succ
Bygdeå 240971000
1799 - 9999
Namn
Bygdeå
Geo-id
240971000
Tid
1799 - 9999
pre
Bygdeå 240971002
1624 - 1798