Nyskoga

Forkod
173704
Namn
Nyskoga
Indelning
1873 utbruten ur (Norra) Ny som kapellförsamling, 1922-05-05 annexförsamling.
Län
Värmlands
Pastorat
Norra Ny.
Husförhörslängd
1873 -.

Administrativ historik

Namn
Nyskoga
Geo-id
173704000
Tid
1873 - 9999
pre
Norra ny 173709001
0 - 1872