Norra Ny

Forkod
173709
Namn
Norra Ny
Alias
Ny, Övre Älvdals pastorat
Indelning
1873 utbrutet Nyskoga.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Länkar
Ekshärad
Övrigt
pastoratet kallades Övre Älvdal 1636-1685 och Älvdal 1820-1873.
Pastorat
-1636 Älvdals pastorat (se ), 1636-1685 Ny och Dalby, 1686-1820 Ekshärad, 1820-05-01(beslut 1814-04-20)-1830 Ny och Dalby, 1831(beslut 1826-02-24)-1873 Ny, Dalby, Norra Finnskoga och Södra Finnskoga,
Husförhörslängd
1745-

Administrativ historik

Namn
Norra ny
Geo-id
173709001
Tid
0 - 1872
succ
Nyskoga 173704000
1873 - 9999
succ
Norra ny 173709000
1873 - 9999
Namn
Norra ny
Geo-id
173709000
Tid
1873 - 9999
pre
Norra ny 173709001
0 - 1872