Nysund

Forkod
186202
Namn
Nysund
Alias
Sund
Indelning
1638 utbruten ur Rudskoga (och Kvistbro).
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779-1922 västra delen (med kyrkan) Värmlands län, östra delen Örebro län, 1835 införlivat Rudskogas del i Örebro län, 1923-01-01 överfört delen i Värmlands län till Ör
Pastorat
1638-1943 Rudskoga, 1944-1961 Nysund och Rudskoga, 1962- eget.
Husförhörslängd
1751-.

Administrativ historik

Namn
Nysund
Geo-id
186202000
Tid
1638 - 9999
pre
Rudskoga 178103001
0 - 1637