Rudskoga

Forkod
178103
Namn
Rudskoga
Indelning
1638 utbrutet Sund (Nysund).
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779-1834 huvuddelen i Värmlands län, del i Örebro län, 1835 överfört delen i Örebro län till Nysund utan länsändring, 1835- Rudskoga helt i Värmlands län.
Pastorat
medeltiden eget, -1637 Visnum, 1638-1943 Rudskoga och Nysund, 1944-1961 Nysund, 1962- Visnum.
Husförhörslängd
1729-.

Administrativ historik

Namn
Rudskoga
Geo-id
178103001
Tid
0 - 1637
succ
Rudskoga 178103000
1638 - 9999
succ
Nysund 186202000
1638 - 9999
Namn
Rudskoga
Geo-id
178103000
Tid
1638 - 9999
pre
Rudskoga 178103001
0 - 1637