Ockelbo

Forkod
210102
Namn
Ockelbo
Indelning
1785-09-28 utbrutet Åmot.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 176206-29- Gävleborgs län.
Pastorat
-1785 eget, 1785-09-28-1973 Ockelbo och Åmot, 1974- Ockelbo, Åmot och Lingbo.
Husförhörslängd
1891-.
Arkiv
1904-12-03 förstört vid brand, Släkt- och emigrationsforskarföreningen Ugglan söker rekonstruera, beräknas nå 1750-talet och vara färdig 1994, c

Administrativ historik

Namn
Ockelbo
Geo-id
210102001
Tid
0 - 1784
succ
Åmot 210101000
1785 - 9999
succ
Ockelbo 210102000
1785 - 9999
Namn
Ockelbo
Geo-id
210102000
Tid
1785 - 9999
pre
Ockelbo 210102001
0 - 1784