Ödeby

Forkod
188000
Namn
Ödeby
Indelning
1981-01-01 uppgått i Lillkyrka-Ödeby.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
-1961 Lillkyrka, 1962-1980 Glanshammar.
Husförhörslängd
1769-1980.

Administrativ historik

Namn
Ödeby
Geo-id
188029002
Tid
0 - 1980
succ
Lillkyrka-ödeby 188029000
1981 - 9999