Lillkyrka-Ödeby

Forkod
188029
Namn
Lillkyrka-Ödeby
Alias
Lillkyrka
Indelning
1981-01-01 införlivat Ödeby.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
-1961 Lillkyrka och Ödeby, 1962- Glanshammar.
Husförhörslängd
1744,

Administrativ historik

Namn
Lillkyrka
Geo-id
188029001
Tid
0 - 1980
succ
Lillkyrka-ödeby 188029000
1981 - 9999
Namn
Ödeby
Geo-id
188029002
Tid
0 - 1980
succ
Lillkyrka-ödeby 188029000
1981 - 9999
Namn
Lillkyrka-ödeby
Geo-id
188029000
Tid
1981 - 9999
pre
Lillkyrka 188029001
0 - 1980
pre
Ödeby 188029002
0 - 1980