Öljehult

Forkod
108104
Namn
Öljehult
Indelning
1859-05-04 utbruten ur Bräkne-Hoby.
Län
Blekinge
Pastorat
1859-1961 Bräkne-Hoby, 1962- Backaryd.
Husförhörslängd
1856-.

Administrativ historik

Namn
Öljehult
Geo-id
108104000
Tid
1859 - 9999
pre
Bräkne-hoby 108110001
0 - 1858