Bräkne-Hoby

Forkod
108110
Namn
Bräkne-Hoby
Indelning
1859-05-04 utbrutet Öljehult.
Län
Blekinge
Övrigt
födelser vid Röda korsets förlossningshem 1925-1940 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1859 eget, 1859-1961 Bräkne-Hoby och Öljehult, 1962- eget.
Husförhörslängd
(1683), 1766-

Administrativ historik

Namn
Bräkne-hoby
Geo-id
108110001
Tid
0 - 1858
succ
Öljehult 108104000
1859 - 9999
succ
Bräkne-hoby 108110000
1859 - 9999
Namn
Bräkne-hoby
Geo-id
108110000
Tid
1859 - 9999
pre
Bräkne-hoby 108110001
0 - 1858