Backaryd

Forkod
108103
Namn
Backaryd
Indelning
1640 utbruten ur Ronneby.
Län
Blekinge
Pastorat
1640-1682 Ronneby, 1682-1771 eget, 1771-1796 Ronneby, 1796-1961 eget, 1962-1970 Backaryd och Öljehult, 1971- Backaryd, Öljehult och Eringsboda.
Husförhörslängd
(1687), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Backaryd
Geo-id
108103000
Tid
1640 - 9999
pre
Ronneby 108171001
0 - 1639