Ronneby

Forkod
108171
Namn
Ronneby
Indelning
1640 utbrutet Backaryd, 1921-07-09 indelad i två kyrkobokföringsområden (1942-01-01 kbfd): Bredåkra kyrkobokföringsområde (Kallinge kbfd) och Ronneby kyrkobokföringsområde (Ronneby kbfd).
Län
Blekinge
Övrigt
har ej varit delad på stads-och landsförsamling såsom ibland uppges, dock har särskilda ministerialböcker förts för staden.
Pastorat
-1640 eget, 1640-1682 Ronneby och Backaryd, 1682-1771 eget, 1771-1796 Ronneby och Backaryd, 1796- eget.
Husförhörslängd
(1687), 1799-.
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Ronneby
Geo-id
108171001
Tid
0 - 1639
succ
Backaryd 108103000
1640 - 9999
succ
Ronneby 108171000
1640 - 9999
Namn
Ronneby
Geo-id
108171000
Tid
1640 - 9999
pre
Ronneby 108171001
0 - 1639