Öm

Forkod
168300
Namn
Öm
Indelning
1916-01-01 utbruten ur samtidigt upplösta Skövde landsförsamling, 197401-01 uppgått i Skövde.
Län
Skaraborgs
Övrigt
före 1862 i Forsby församling.
Pastorat
Skövde.
Husförhörslängd
1916-1973.

Administrativ historik

Namn
Öm
Geo-id
168301004
Tid
1916 - 1973
pre
Skövde lands 168301003
0 - 1915
succ
Skövde (r-län) 168301000
1974 - 9999