Skövde

Forkod
168301
Namn
Skövde
Indelning
1500-talet utbrutet Skövde landsförsamling, 1916-01-01 införlivat huvuddelen av Skövde landsförsamling (delen motsvarande Skövde landskommun), 1974-01-01 införlivat Öm.
Län
Skaraborgs
Övrigt
födelser vid Skövde privata förlossningshem 1924-1943, Augusta Olssons förlossningshem omkring 1930, Ingeborgs hem 1930-, Skövde nya förlossningshem 1929-1940 och Skövde garnisonssjukhus 1944-1946 inf
Pastorat
till 1500-talet Skövde, Ryd, Vårnb, Hagelberg, (Norra) Kyrketorp, Sventorp, Suntetorp och Forsby, sedan -1861 Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Ryd, Våmb, Hagelberg, Kyrketorp, Sventorp,
Husförhörslängd
(1701), 1769-.

Administrativ historik

Namn
Skövde stads
Geo-id
168301001
Tid
0 - 1915
succ
Skövde (r-län) 168301002
1916 - 1973
Namn
Skövde lands
Geo-id
168301003
Tid
0 - 1915
succ
Skövde (r-län) 168301002
1916 - 1973
succ
Öm 168301004
1916 - 1973
Namn
Skövde (r-län)
Geo-id
168301002
Tid
1916 - 1973
Namn
Öm
Geo-id
168301004
Tid
1916 - 1973
pre
Skövde lands 168301003
0 - 1915
succ
Skövde (r-län) 168301000
1974 - 9999
Namn
Skövde (r-län)
Geo-id
168301000
Tid
1974 - 9999
pre
Skövde (r-län) 168301002
1916 - 1973
pre
Öm 168301004
1916 - 1973