Bäckebo

Forkod
88103
Namn
Bäckebo
Indelning
före 1733 kapellag, 1733 utbruten ur Åby.
Län
Kalmar
Pastorat
-1944 Åby, 1945-1961 eget, 1962- Bäckebo och Kråksmåla.
Husförhörslängd
1758-.

Administrativ historik

Namn
Bäckebo
Geo-id
88103000
Tid
1733 - 9999
pre
Åby 88006001
0 - 1732