Åby

Forkod
88006
Namn
Åby
Indelning
1733 utbrutet Bäckebo.
Län
Kalmar
Pastorat
-1944 Åby och Bäckebo, 1945-1961 eget, 1962-1976 Åby och Förlösa, 1977- Ryssby.
Husförhörslängd
1771-.

Administrativ historik

Namn
Åby
Geo-id
88006001
Tid
0 - 1732
succ
Åby 88006000
1733 - 9999
succ
Bäckebo 88103000
1733 - 9999
Namn
Åby
Geo-id
88006000
Tid
1733 - 9999
pre
Åby 88006001
0 - 1732