Örnäset

Forkod
258002
Namn
Örnäset
Indelning
1962 utbruten ur Luleå (domkyrkoförsamling).
Län
Norrbottens
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Örnäset
Geo-id
258002000
Tid
1962 - 9999
pre
Luleå stads 258001001
1667 - 1961