Luleå domkyrkoförsamling

Forkod
258001
Namn
Luleå domkyrkoförsamling
Alias
Luleå, Luleå stadsförsamling
Indelning
1667 utbruten ur Luleå (se ), 1962 utbrutet Örnäset.
Län
Norrbottens
-1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län.
Länkar
Nederluleå
Övrigt
födelser vid Luleå lasarett 1930-1946 införda i församlingens födelsebok; 1858-1932 särskilda kyrkoböcker för fångvårdsanstalten (19041930 födelsebok), på landsarkivet.
Pastorat
1667-1885 Nederluleå, 1888-05-01 - (beslut 1868-04-24) eget.
Husförhörslängd
1736

Administrativ historik

Namn
Luleå stads
Geo-id
258001001
Tid
1667 - 1961
pre
Luleå 258003003
1642 - 1666
succ
Luleå domkyrko 258001000
1962 - 9999
succ
Örnäset 258002000
1962 - 9999
Namn
Luleå domkyrko
Geo-id
258001000
Tid
1962 - 9999
pre
Luleå stads 258001001
1667 - 1961