Ornö

Forkod
13604
Namn
Ornö
Indelning
senast 1607 utbruten ur Österhaninge, möjligen utbrutet Nämdö och Utö, förr stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-04-28 av KMt förklarad annexförsamling.
Län
Stockholms
Pastorat
1607-08-15-1636 moderförsamling (med Nämdö och Utö), 163603-31(beslut 1619-12-09)-1923 Österhaninge, 1923-05-01– Dalarö.
Husförhörslängd
1861-.
Arkiv
1881 nästan allt före 1861 förstört vid brand.

Administrativ historik

Namn
Ornö
Geo-id
13604000
Tid
1607 - 9999
pre
Österhaninge 13601001
0 - 1606