Österhaninge

Forkod
13601
Namn
Österhaninge
Indelning
1607-08-15 utbrutet Ornö, Nämdö och Utö, 1636-03-31 utbrutet Tyresö, 1947-01-01 indelad i två kbfd: Österhaninge norra kbfd och Österhaninge södra kbfd, 1959-06-30 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Stockholms
Pastorat
-1636 eget,,1636-03-31(beslut 1619-12-09)-1923 Österhaninge, Ornö, Utö och Nämdö, 1923-05-01- eget.
Husförhörslängd
1746-.

Administrativ historik

Namn
Österhaninge
Geo-id
13601001
Tid
0 - 1606
succ
Österhaninge 13601002
1607 - 1635
succ
Nämdö 12004000
1607 - 9999
succ
Utö 13603000
1607 - 9999
succ
Ornö 13604000
1607 - 9999
Namn
Österhaninge
Geo-id
13601002
Tid
1607 - 1635
pre
Österhaninge 13601001
0 - 1606
succ
Tyresö 13801001
1636 - 1649
succ
Österhaninge 13601000
1636 - 9999
Namn
Österhaninge
Geo-id
13601000
Tid
1636 - 9999
pre
Österhaninge 13601002
1607 - 1635