Örträsk

Forkod
248104
Namn
Örträsk
Indelning
1848 utbruten ur Lycksele som kapellförsamling.
Län
Västerbottens
Pastorat
1848-1888 Lycksele, 1888- eget.
Husförhörslängd
1849-.

Administrativ historik

Namn
Örträsk
Geo-id
248104000
Tid
1848 - 9999
pre
Lycksele 248101005
1815 - 1847