Lycksele

Forkod
248101
Namn
Lycksele
Indelning
1606 utbruten ur Umeå landsförsamling, 1648 utbrutet Åsele, 1674 utbrutet Gillesnuole (Sorsele), 1780 utbrutet Tärna, 1815-05-17 utbrutet Stensele, 184809-29 utbrutet Örträsk, 1923-05-01 indelad i två
Län
Västerbottens
Pastorat
1606-04-28- 1617 eget, 1617-02-11-1672 Umeå landsförsamling, 1673-0927- 1674 eget, 1674-1780 Lycksele och Sorsele, 1780-1815 Lycksele, Sorsele och Tärna, 1815-05-17- 1821 Lycksele, Sorsele, Tärna och
Husförhörslängd
1742-

Administrativ historik

Namn
Lycksele
Geo-id
248101001
Tid
1606 - 1647
pre
Umeå lands 248002001
0 - 1605
succ
Lycksele 248101002
1648 - 1673
succ
Åsele 246301001
1648 - 1782
Namn
Lycksele
Geo-id
248101002
Tid
1648 - 1673
pre
Lycksele 248101001
1606 - 1647
succ
Lycksele 248101003
1674 - 1779
succ
Sorsele 242201001
1674 - 1961
Namn
Lycksele
Geo-id
248101003
Tid
1674 - 1779
pre
Lycksele 248101002
1648 - 1673
succ
Lycksele 248101004
1780 - 1814
succ
Tärna 242103000
1780 - 9999
Namn
Lycksele
Geo-id
248101004
Tid
1780 - 1814
pre
Lycksele 248101003
1674 - 1779
succ
Lycksele 248101005
1815 - 1847
succ
Stensele 242101000
1815 - 9999
Namn
Lycksele
Geo-id
248101005
Tid
1815 - 1847
pre
Lycksele 248101004
1780 - 1814
succ
Lycksele 248101006
1848 - 1961
succ
Örträsk 248104000
1848 - 9999
Namn
Lycksele
Geo-id
248101006
Tid
1848 - 1961
pre
Lycksele 248101005
1815 - 1847
succ
Lycksele 248101000
1962 - 9999
succ
Björksele 248103000
1962 - 9999
Namn
Lycksele
Geo-id
248101000
Tid
1962 - 9999
pre
Lycksele 248101006
1848 - 1961