Oskarshamn

Forkod
88201
Namn
Oskarshamn
Indelning
1856-05-01 särskild kyrkobokföring inom Döderhults församling, 1873-0501 utbruten ur Döderhult.
Län
Kalmar
Övrigt
födelser vid Lindernans förlossningshem -1932 och Oskarshamns privata förlossningshem -1933 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Oskarshamns lasarett 1935-1946 införda i särskild födelsebo
Pastorat
1873-1919 Döderhult, 1919-05-01- eget.
Husförhörslängd
1854-.

Administrativ historik

Namn
Oskarshamn
Geo-id
88201000
Tid
1873 - 9999
pre
Döderhult 88271001
0 - 1872