Döderhult

Forkod
88271
Namn
Döderhult
Indelning
1856-05-01 särskild kyrkobokföring för Oskarshamn, 1873-05-01 utbrutet Oskarshamn, 1924-01-01 indelad i två kbfd: Döderhults kbfd och Påskallaviks kbfd.
Län
Kalmar
Pastorat
-1873 eget, 1873-05-01-1919 Döderhult och Oskarshamn 1919-05-01- eget.
Husförhörslängd
1766-.

Administrativ historik

Namn
Döderhult
Geo-id
88271001
Tid
0 - 1872
succ
Oskarshamn 88201000
1873 - 9999
succ
Döderhult 88271000
1873 - 9999
Namn
Döderhult
Geo-id
88271000
Tid
1873 - 9999
pre
Döderhult 88271001
0 - 1872