Östersund

Forkod
238001
Namn
Östersund
Indelning
1820 (beslut 1786-10-23) utbruten ur Brunflo, 1927-05-01 införlivat Norrlands artilleriregemente.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Övrigt
födelser vid Östersunds lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, födelser vid Östersunds förlossningshem 19261928 införda i församlingens födelsebok; 1846-1952 särskilda kyrkob
Pastorat
1820-1913 Brunflo, 1913-05-01- eget.
Husförhörslängd
1795-.
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Östersund
Geo-id
238001000
Tid
1821 - 9999
pre
Brunflo 238007001
0 - 1820