Brunflo

Forkod
238007
Namn
Brunflo
Indelning
1821 (beslut 1786-10-23) utbrutet Östersund.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
tidigare Brunflo och Marieby, 1589-1820 Brunflo, Lockne, Näs och Marieby, 1820 (beslut 1786) -1864 Brunflo, Lockne, Näs, Marieby och Östersund, 1864 (beslut 1856-06-27 och 1857-12-01)-1913 Brunflo, Lo
Husförhörslängd
(1741), 1799-.

Administrativ historik

Namn
Brunflo
Geo-id
238007001
Tid
0 - 1820
succ
Brunflo 238007000
1821 - 9999
succ
Östersund 238001000
1821 - 9999
Namn
Brunflo
Geo-id
238007000
Tid
1821 - 9999
pre
Brunflo 238007001
0 - 1820