Östra Ämtervik

Forkod
176603
Namn
Östra Ämtervik
Indelning
1674 utbrutet Västra Ärntervik.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1882 Sunne, 1882-05-01(beslut 1854-07-21) - 1961 eget, 1962- Sunne.
Husförhörslängd
(1774), 1800,

Administrativ historik

Namn
Ämtervik
Geo-id
176603001
Tid
0 - 1673
succ
Västra ämtervik 176602000
1674 - 9999
succ
Östra ämtervik 176603000
1674 - 9999
Namn
Östra ämtervik
Geo-id
176603000
Tid
1674 - 9999
pre
Ämtervik 176603001
0 - 1673