Östra Ljungby

Forkod
116607
Namn
Östra Ljungby
Indelning
1977-01-01 införlivat Källna.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Östra Ljungby och Källna, 1962-1973 Östra Ljungby, Källna och Össjö, 1974-1976 Östra Ljungby och Källna, 1977- eget.
Husförhörslängd
(1683), 1814-.

Administrativ historik

Namn
Östra ljungby
Geo-id
116607001
Tid
0 - 1976
succ
Östra ljungby 116607000
1977 - 9999
Namn
Källna
Geo-id
116607002
Tid
0 - 1976
succ
Östra ljungby 116607000
1977 - 9999
Namn
Östra ljungby
Geo-id
116607000
Tid
1977 - 9999
pre
Östra ljungby 116607001
0 - 1976
pre
Källna 116607002
0 - 1976