Östra Vingåker

Forkod
48307
Namn
Östra Vingåker
Alias
Vingåker
Indelning
1642 utbruten ur (Västra) Vingåker som kapellförsamling.
Län
Södermanlands
Pastorat
16421754 Västra Vingåker, 1754-1961 eget, 1962- Stora Malm.
Husförhörslängd
1756-.

Administrativ historik

Namn
Östra vingåker
Geo-id
48307000
Tid
1642 - 9999