Västra Vingåker

Forkod
42801
Namn
Västra Vingåker
Alias
Vingåker
Indelning
1642 utbrutet Östra Vingåker.
Län
Södermanlands
1865-11-14 överfört Forsbro från Västra Vingåker (eller möjligen Asker) i Södermanlands län till Asker Örebro län, -1889 huvuddelen i Södermanlands län, del (Hattorp) i Örebro län, 1890 överfört Hatto
Pastorat
-1642 eget, 1642-1754 Vingåker och Östra Vingåker, 1754-1982 eget, 1983- Västra Vingåker och Österåker.
Husförhörslängd
1757
Arkiv
dispensarkiv, allt i Västra Vingåker, filmer på landsarkivet.

Administrativ historik

Namn
Västra vingåker
Geo-id
42801001
Tid
0 - 1641
succ
Västra vingåker 42801000
1642 - 9999
succ
Östra vingåker 48307000
1642 - 9999
Namn
Västra vingåker
Geo-id
42801000
Tid
1642 - 9999