Överkalix

Forkod
251301
Namn
Överkalix
Indelning
1637 utbruten ur Kalix (Nederkalix) som kapellförsamling, 1939-01-01 indelad i två kbfd: Överkalix nedre (Överkalix) kbfd och Överkalix övre (Lansjärvs) kbfd, 1978-12-31 kyrkobokföringsdistrikten uppl
Län
Norrbottens
-1810 Västerbottens län, 1810-05-21 - Norrbottens län.
Pastorat
1637-1644 Kalix, 1644-04-18- eget.
Husförhörslängd
(1693), 1730-.

Administrativ historik

Namn
Överkalix
Geo-id
251301000
Tid
1637 - 9999
pre
Nederkalix 251401001
0 - 1636